Reference: 206/2012

Judgement Details


Date
23/01/2014
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MALLIA MICHAEL
Parties
IL-PULIZIJA vs AZZOPARDI GEORGE
ECLI
ECLI:MT:AKI:2014:85636
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
NE BIS IN IDEM
Summary
Fil-kuncett ta' ne bis in idem kif indikat fl-Artiklu 39 (9) tal-Kostituzzjoni ta' Malta li jghid, “Ghal dak ir-reat jew ghal xi reat kriminali iehor li ghalih setghet tigi misjuba hatja fil-procedurighal dak ir-reat . . .”. l-interpretazzjoni korretta li ghandha tinghata lil din id-dicitura hi lipersuna ma tistax tingieb il-Qorti twiegeb ghall-akkuzi li dwarhom diga ghadda ingudikat jekk l-akkuzi l-godda setghu jigu nkorporati, involuti jew alternattivi ghall-ewwel akkuza. Per ezempju, jekkghall-istess fatt persuna tigi misjuba hatja ta' serq ma tistax tigi mresqa f'kawza ohra ghall-istess fatt din id-darba akkuzat b'misapproprazzjoni. L-istess meta persuna tkun mixlija bir-reat ta' tentattiv ta' omicidju f'kaz wiehed u ghall-istess cirkostanzi u fatt ikun mixli f'kaz iehor ghal ferita gravi u dana peress illi wiehed huwa kompriz u nvolut fl-iehor.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info