Reference: 417/2012

Judgement Details


Date
10/01/2014
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
QUINTANO LAWRENCE
Parties
IL-PULIZIJA vs CASTILLO LOURDES
ECLI
ECLI:MT:AKI:2014:85367
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
UZU INFLUWENZA
Summary
Dan kien kaz dwar ‘trading in influence' skond l-artikolu 121A tal-Kodici Kriminali. Il-Qorti qaletli jrid jigi ippruvat il-ghan li persuna tezercita xi influenza.
Issa mill-provi fil-process minnimkien ma irrizultat din l-intenzjoni. Biex jiskatta l-paragrafu (3) tal-artikolu 121A irid li minn xi prova jkun jirrizulta tali intenzjoni. Jekk hemm provi ta' din l-intenzjoni, jsegwi li wiehedjista' jinstab hati taht la-rtikolu 121A ukoll jekk il-kapcita' allegata ma kinitx tezisti. Mela jekk fil-mument tal-ftehim, min jircievi l-flus jkun ghadu jikkontempla lil min ser itihom biex jista' juza l-influwenza tieghu, ir-reat xorta jkun twettaq ghaliex l-ghan li ssir xi haga li mhux xierqadiga' qieghed hemm u l-elementi kollha tar-reat ikun jissusistu minkejja li dak li jkun ikun ghadujhammem dwar min tista' tkun il-persuna addattata. Ir-reat ukoll jitwettaq jekk wiehed javvicina lil xi hadd biex jinfluwenzah izda din l-influwenza ma ssehhx.
Imma fic-cirkostanzi ta' dan il-kaz, il-Qorti tal-Appell Kriminali qalet li l-Ewwel Qorti kienet korrettissima meta ddeskriviet li dak li sar kien biss messa in scena u xejn aktar. Qatt ma kien hemm l-icken hsieb li jsir influwenzafuq xi hadd.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info