Reference: 21/2002/2

Judgement Details


Date
10/05/2002
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs ZAHRA JOSEPH
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
OFFIZA FUQ IL-PERSUNA, ELEMENTI TAR-REAT
Summary
Biex ir-reat ta' offiza ta' natura gravi fuq il-persuna jista' jinghad li gie ppruvat, irid jirrisulta mill-provi u a sodisfazzjon tal-Qorti (ghal dak li hu l-element formali tar-reat) li l-appellantjew ried jaghmel xi hsara (zghira kemm hi zghira) fil-gisem jew fis-sahha tal-vittma (intenzjoni posttiva diretta), jew li, ghalkemm ma riedx jaghmillu hsara, ippreveda l-possibbilita` li b'dak li kien ser jaghmel seta' jikkaguna hsara u, ghalkemm ma riedx li ssir hsara, kien indifferenti ghall-konsegwenza ta' ghemilu b'mod li xorta gahmel l-att li kkaguna l-hsara (intenzjoni posittiva indiretta).
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info