Reference: 1257/2008/1

Judgement Details


Date
29/11/2013
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI SILVIO, MALLIA TONIO, AZZOPARDI JOSEPH
Parties
AZZOPARDI GERANZIO vs BEZZINA CARMELO ET
ECLI
ECLI:MT:ACIV:2013:84657
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
TRASFERIMENT TA VETTURA
Summary
Dan kien kaz dwar bejgh ta' vettura. Il-Qorti iddecidiet li l-bejgh kien validu peress li kif jiddisponi l-Artikolu 26 tal-Ordinanza dwar ir-Regolament tat-Traffiku (Kap. 65 tal-Ligijiet ta' Malta),jekk vettura tinbiegh u dak li jkun ma jaghtix avviz lill-awtorita` kompetenti ta' dak il-bejgh jewtrasferiment, il-persuna li fuqha kienet registrata l-vettura, ghad li jkun sar dak il-bejgh jew trasferiment, “tibqa' soggetta ghad-dispozizzjonijiet ta' din l-ordinanza bhala sid jew wiehed mis-sidien tal-vettura”. In-nuqqas ta' registrazzjoni ma jfissirx li l-proprjeta` fil-vettura ma tkunx ghaddiet, izda biss izomm lill-persuna li fuqha kienet l-ahhar registrata l-vettura responsabbli ghad-disposizzjonijiet ta' dik il-ligi: izda mhux ghal aktar minn hekk. Inoltre ma giex applikat il-principju ta' inademplendi non est ademplendum, peress li l-bejjiegh ma' kienx tenut jkompli bil-ftehem fin-nuqqas ta' hlas ghall-vettura.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info