Reference: 230/2012

Judgement Details


Date
28/11/2013
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MALLIA MICHAEL
Parties
IL-PULIZIJA vs VELLA JOSEPH
ECLI
ECLI:MT:AKI:2013:84623
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ASSUNZJONI RESPONSABBILTA
Summary
Dan kien kaz fejn instabu medicini tal-Gvern ghall-bejgh fi spizerija privata. L-appellant issottometta li ma kien jafx kif kellu dawn il-medicini peress li hu xtara mill-agenti. Il-Qorti irrimarkat li peress illi l-appellant ammetta illi kien hu biss jew l-impjegati tieghu illi jaghmlu l-ordnijiet,allura kien fid-dover u l-obligu illi jispjega kif dawk il-medicini gew fl-ispizerija tieghu. Dinl-ispjegazzjoni ma tahiex u ghalhekk l-appellant instab hati bi ksur ta' l-Artiklu 290 u 291 tal-Kap 9 tal-Ligijiet ta' Malta. Il-Qorti dehrilha illi x-xjenza tista wkoll tigi determinata mill-fattkif l-appellant b'mod sottili qata' jew ghatta l-parti tal-kaxxa illi kienet tindika illi l-prodottikienu gejjin mill-imhazen tal-medicini tal-Gvern ta' Malta, dana zgur ma setax jigri accidentalmentu kienet xi haga deliberata sabiex titghatta din l-identifikazzjoni. Peress illi l-appellant assuma r-responsabilta tal-“pricing” tal-medicini kollha illi kien hemm fl-ispizerija quindi allura jsegwi illi kien hu illi ghamel il-prezz b'tali mod illi ghatta l-provenjenza llecita ta' dawk il-medicini.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info