Reference: 6/1994/1

Judgement Details


Date
30/03/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
BARTOLO ANGELO NOE vs ZAMMIT EMANUEL
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
NOTIFIKA, KORP MOGHNI B`PERSONALITA` GURIDIKA DISTINTA
Summary
Sabiex tkun valida n-notifika ta` att gudizzjarju lil korp li ghandu personalita` guridika ai termini tal-Artikolu 187(4)(a) tal-Ligijiet ta` Malta (i.e. meta n-notifika ssir fl-ufficcju registrat, fl-ufficcju principali, tieghu jew fil-post tan-negozju jew fl-indirizz postali ta` dak il-korp) huwamehtieg illi tithalla kopja tal-iskrittura f'idejn xi hadd mill-persuni msemmija fis-subartikolu (2)ta' l-artikolu 181A (persuna li jkollha r-rapprezentanza guridika ta` dak il-korp, kull segretarjutal-kumpannija, jew kull persuna ohra li tkun awtorizzata bil-miktub minn dak il-korp) jew f'idejn impjegat ta' dak il-korp.

Iben ta` wiehed mid-diretturi li ma jkunx awtorizzat esplicitamentmis-socjeta` li jircievi tali att gudizzjarju mhux persuna valida sabiex jircevih u ghalhekk in-notifika ghandha titqies bhala invalida.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info