Reference: 673/1996/1

Judgement Details


Date
20/03/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, FILLETTI JOSEPH A., DEPASQUALE FRANCO
Parties
FORMOSA & CAMILLERI vs SEA MALTA CO. LTD.
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
SIGURTA` MARITTIMA, KOMPETENZA - SIGURTA` MARITTIMA, SURROGA
Summary
Kawza dwar sigurta' marittima hija kawza bejn l-assikuratur u l-assikurat tieghu naxxenti mill-fattli hemm polza ta' sigurta' marittima. Hekk, per ezempju, kawza fejn l-assikurat jitlob hlas jew xibeneficcju minghand l-assikuratur taht il-polza jew kawza fejn hemm divergenzi dwar interpretazjonirigwardanti l-istess polza ta' assikurazzjoni.

F'dan il-kaz l-azzjoni kienet invece wahda ta' danni bejn l-assikuratur - in kwantu pero' dahal "fiz-zarbun" tal-assikurat tieghu in vista tas-surroga - kontra t-terz. Bil-fatt biss li ssurroga setghet issehh in forza ta' polza ta' assikurazzjoni ezistenti bejn l-assikuratur u l-assikurat danneggjat ma jbiddilx in-natura ta' l-azzjoni minn wahda ta' rizarciment ta' danni ghal wahda ta' sigurta' marittima.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info