Reference: 325/2011

Judgement Details


Date
17/10/2013
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MALLIA MICHAEL
Parties
IL-PULIZIJA vs PRIVITERA ALVIN
ECLI
ECLI:MT:AKI:2013:83622
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ASSISTENZA LEGALI
Summary
L-appellat ma kellux assistenza legali qabel ma ta stqarrija lill-Pulizija. Il-Qorti tal-Appell Kriminali irribadiet l-posizzjoni legali vigenti li mhux kull nuqqas ta' assistenza legali
ghandha twassal ghan-nullita ta' l-istqarrija, izda l-Qorti
ghandha tara jekk l-istqarrija hix korroborataminn xhieda
ohra u kemm l-akkuzat huwa persuna vulnerabbli illi seta'
facilment ikun impressjont jew influwenzat mill-fatt illi kien
qieghed jigi nterrogat mill-pulizija. F'dan il-kaz pero',il-partijiet qablu li l-unika prova kontra l-akkuzat kienet l-istqarrija u il-Qorti tal-Appell dehrilha li ma kellhiex tiddisturba d-diskrezzjoni tal-ewwel Qorti peress li dik il-Qorti kienet gustifikata li tiddeciedi li tillibera lill-akkuzat fl-isfond tax-xenarju esistenti dak iz-zmien tad-decizjoni taghha u cioe' li b'dan l-agir kien hemm lezjoni tad-dritt tieghu ta' smiegh xieraq.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info