Reference: 335/2012

Judgement Details


Date
17/10/2013
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MALLIA MICHAEL
Parties
IL-PULIZIJA vs MUSCAT BENJAMIN
ECLI
ECLI:MT:AKI:2013:83619
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
XHIEDA
Summary
Dan kien kaz dwar speed eccessiv fuq il-bahar vicin il-kosta. Lee Pendri, Transport Malta Enforcement Officer, tela' jixhed quddiem l-ewwel Qorti u qal illi ra lill-appellat ghaddej bi speed eccessiv.Ma setax pero' jikkalkola kemm kien dan l-ispeed u kemm kien oltre l-ispeed stabbilit mill-Ligi.Bhala xhieda dina kienet accettabli u ma setghetx titqies bhala opinjoni la gejja minn Enforcement Officer illi huwa mpjegat u nkarigat sabiex jassigura illi l-limiti tal-velocita jkunu rispettati fikwalunkwe hin madwar ix-xtajta ta' Malta. Il-Qorti irrimarkat li kien difficli toqghod fuq xhiedabhal din meta l-velocitajiet ikunu marginali u jistghu facilment ma jkunux eccessivi. L-Qorti ma deherilix illi f'dawn ic-cirkostanzi wiehed jista' jasal ghal konvinciment morali dwar htija ta' persuna.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info