Reference: 610/1996/1

Judgement Details


Date
25/04/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
TABONE JEFFREY vs BUGEJA KENNETH
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KOLLIZJONI, EMERGENZA SUBITANEA - KOLLIZJONI, EVASIVE ACTION - KOLLIZJONI, REAZZJONI TAS-SEWWIEQ L-IEHOR - KOLLIZJONI, STOP SIGN
Summary
L-istop sign hu ordni perentorju li s-sewwiew ghandu jobdi biex minn warajha jesplora it-traffiku lijkun hemm fuq l-arterja principali w ma jazzardax jirfes fuqha qabel ikun ghamel ghal kollox cert li seta' jaghmel dan u jtemm il-manuvra li ried jaghmel bla ma jfixkel lit-traffiku fuq it-triq principali.

Meta sewwieq jikkrea "a sudden emergency" u jgieghel lil sewwieq iehor jiehu xi xortata' "evasive action huwa inutili li wiehed joqghod jghid kif imissha rreagixxiet persuna li kienet involuta f'kollizzjoni meta tkun rinfaccjata b' "sudden emergency" ikkawzata mill-parti l-ohra. Din hija haga psikologika u mhux kulhadd jirreagixxi l-istess fl-istess cirkostanzi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info