Reference: 236/2012

Judgement Details


Date
04/10/2013
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
QUINTANO LAWRENCE
Parties
IL-PULIZIJA vs SULTANA NICHOLAS
ECLI
ECLI:MT:AKI:2013:83255
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
NOTIFIKA TA ATT GUDIZZJARJU
Summary
Gie sottomess f'dan il-kaz li l-Qrati huma marbuta li jaghtu digriet formali biex notifika ssir waral-hinijiet legali.
Minn ezami tal-artikoli 363 u 364 tal-Kap 9, ma tirrizulta ebda nullita' jekkma jsirx xi digriet dwar notifika li ghandha ssir wara l-hin. Anzi l-artikolu 364 jghid hekk:

‘'364. Meta l-kaz ma jkunx irid dewmien, il-persuna tista' tigi mharrka biex tidher minnufih jewf'hin fiss dak in-nhar stess. Jekk din il-persuna tonqos li tidher, hija tista' tigi, b'mandat tal-qorti, arrestata u mressqa quddiemha.'

Barra minn dan, illum il-gurnata il-kawzi kollha jridu jinqatghu mill-aktar fis u ghalhekk huwa f'idejn id-diskrezzjoni tal-Qorti li tiddeciedi jekk kazjinhtigx li jinstema' bla dewmien jew le. Zgur li l-kwistjoni ta' hemmx bzonn li kaz jinstema' malajr mhux qieghed f'idejn l-imputat jew l-appellant. Dawn qeghdin hemm biex jobdu l-ordnijiet tal-Qorti u mhux biex jiddeterminaw tali kwistjonijiet. Hija l-Qorti lit rid tara meta ghal xi raguni imputat ma jkunx notifikat bl-ewwel dehra, jekk ghandhiex tiehu passi sabiex ghas-seduta ta' wara l-imputat ikun debitament notifikat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info