Reference: 476/2011

Judgement Details


Date
04/10/2013
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
QUINTANO LAWRENCE
Parties
IL-PULIZIJA vs FARRUGIA JAMES
ECLI
ECLI:MT:AKI:2013:83254
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
SAHHA L-HADDIEM
Summary
Dan kien kaz dwar sorveljanza fuq sit tax-xoghol. Il-Qorti sabet li l-appellant ghamel dak kollu liseta' jaghmel biex jissorvelja li sahhet il-haddiem tkun imharsa u sabiex jaccerta ruhu li l-proceduri tax-xoghol kienu qed jigu implimentati b'mod korrett. Sahansitra zamm xi pagamenti lill-kuntrattur u fl-ahhar hedded ukoll li ser inehhih minn fuq is-sit ta' kostruzzjoni.

Il-Prosekuzzjonikienet staqsiet jekk l-appellant kellux iwaqqaf lill-kuntrattur mal-ewwel. Prima facie jdiher li hekk ghandu jsir ghax is-sahha tal-haddiem tigi l-ewwel u qabel kollox izda f'dan il-kaz l-appellant kien jara ubbidjenza da parti tal-kuntrattur kull meta ngibditlu l-attenzjoni. Filfatt in-nuqqasijiet kienu qed isiru fuq partijiet godda tal-progett. F'sitwazzjoni bhal din l-appellant ma jistax jinstab hati kriminalment. Ghalhekk il-Qorti illiberat lill-appellant min din l-akkuza.




Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info