Reference: 256/2012

Judgement Details


Date
03/10/2013
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MALLIA MICHAEL
Parties
IL-PULIZIJA vs BARTOLO PAUL
ECLI
ECLI:MT:AKI:2013:83243
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KOMPARIXXI, ZBALL FI
Summary
F'dan il-kaz fic-citazzjoni gie indikat artikolu, li kien zbaljat, u l-ewwel Qorti lliberat minhabbaf'hekk. II-Qorti tal-Appell Kriminali ghamlitha cara li dana mhuwiex rekwizit tal-Ligi. Huwa obbligu mitfuh fuq spallejn il-Gudikant illi meta jigi biex jaghti s-Sentenza jikkwota l-Artiklu tal-Ligiilli tahtu l-imputat ikun gie misjub hati. Izda Artiklu tal-Ligi miktub fuq il-komparixxi bl-ebda mod ma jorbot lill-Gudikant illi ghandu jaccerta ruhu li l-Artiklu jkun korrett u jekk ma jkunx, jindika l-Artiklu korrett fis-Sentenza tieghu. Zgur pero' illi ma jistax jillibera sempliciment fuq il-fatt illi kien hemm zball fl-Artiklu ndikat fil-komparixxi, aktar u aktar meta l-Ligi stess ma tghidlekx illi fic-citazzjoni ghandu jitnizzel tali Artiklu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info