Referenza: 2694/1999/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
18/04/2002
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
PACE RAYMOND C.
Partijiet
HSBC BANK MALTA PLC vs DALLI JOHN ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
TITOLU EZEKUTTIV, EZEKUZZJONI WARA EGHLUQ HAMES SNIN - TITOLU EZEKUTTIV, NECESSITA` TAN-NOTIFIKA TA` RIKORS GHALL-EZEKUZZJONI WARA EGHLUQ HAMES SNIN
Fil-Qosor
Wara l-gheluq ta' hames snin minn dak in-nhar li fih skond il-ligi it-titolu ezekuttiv imsemmi fl-artikolu 253 seta' jigi esegwit, l-ezekuzzjoni tista' ssir biss wara talba maghmula b'rikors quddiem il-qorti kompetenti. Ir-rikorrenti ghandu wkoll jikkonferma bil-gurament ix-xorta tad-dejn jew tat-talba li jkun qed ifittex l-ezekuzzjoni taghha, u d-dejn jew parti minnu jkun ghadu dovut.

Apparti l-fatt li l-unika konsiderazzjoni li ghandha taghti l-Qorti f'procedura bhal din, hija biss dwarl-ezekuzzjoni tas-sentenza u l-ezistenza ta' l-istess sentenza, u wkoll li tordna l-ezekuzzjoni tas-sentenza biss ghall-ammont kanonizzat li jkun ghadu ma thallasx. Jekk l-intimat jallega li huwa hallas l-ammonti kollha dovuta, l-oneru tal-prova ta' l-istess pagamenti hija kollha fuqu u dan in konformita` mal-principju li min jallega ghandu l-oneru tal-prova.

Minn dan jidher li l-unika ezami li ghandha taghmel l-istess Qorti ghall-akkoljiment tal-istess rikors huwa biss li tindaga u taccerta ruhhu dwar l-esistenza tal-istess titolu ezekuttiv, u li l-ammont hekk kannonizzat jew parti minnu huwa dovut, u dan tramite l-konferma bil-gurament tal-istess rikorrenti. Fil-fatt xejn izjed mahuwa rikjest skond l-istess artikolu, lanqas in-notifika lill-kontro-parti, u wisq inqas li l-istessrikors jigi appuntat ghas-smiegh.

Tant huwa minnu dan li huwa biss ai termini tal-Artikolu 259 (4) f'kaz ta' proceduri da parte tal-eredi, successuri jew cessjonarji tal-kredituri, li l-ligi tehtieg li l-istess rikors jigi notifkat lid-debitur jew lill-eredi, cessjonarji jew successuri tieghu, u dan allura jikkonferma it-tezi li fil-kaz, li ma jaqghux taht l-Artikolu 259 (4), l-unika ezamili trid taghmel l-istess Qorti hija biss li tara l-ezistenza tal-istess titolu ezekuttiv, u li r-rikorrenti jikkonferma bil-gurmanent li d-debitu jew parti minnu ghadu dovut.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni