Reference: 518/2011

Judgement Details


Date
03/10/2013
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MALLIA MICHAEL
Parties
IL-PULIZIJA vs ELLUL VINCENTI MICHAEL
ECLI
ECLI:MT:AKI:2013:83239
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
TQASSIM TA OGGETT PORNOGRAFIKU
Summary
Illi ritratt ta' mara b'sidirha barra mehud b'mod kazwali mhux f'pozizzjoni erotika mhuwiex u m'ghandux jitqies bhala pornografija. L-arti ibda minn zmien l-era klassika, rinaxximent u modern huwa mimli b'rapprezentazzjonijiet femminili bil-parti ta' fuq ta' l-anatomija esposta. Anke fil-knejjes taghna nkluz il-Konkatidral ta' San Gwann insibu dawn ir-rapprezentazzjonijiet fuq monumenti ghal GranMastri u persuni illustri ohra. Il-Qorti,pero, qablet mal-konkluzjoni ta' l-ewwel Qorti illi metagie nserit numru tal-mobile fuq dak ir-ritratt allura dak ir-ritratt ma baqax aktar innocenti u kifqalet l-ewwel Qorti “jista' oggettivament jitqies bhala li ghamel enfasi mhux xierqa fuq is-sess u li t-tqassim tieghu fuq l-internet ghandu jitqies bhala tqassim ta' oggett pornografiku ghall-finijiet ta' l-Artiklu 208 tal-Kodici Kriminali.” Li kellu jigi ppruvat minghajr dubju dettat mir-raguni kien, li l-appellat illi skennja dak ir-ritratt, pogga fuqu n-numru tal-mobile tal-kwerelanta u poggieh fuq l-internet bil-konsegwenza illi l-kwerelanta soffriet dak il-fastidju illi xehdet dwaru l-Qorti. Il-Qorti qalet li l-appellat kellu nteress, il-mottiv, il-pussess u l-mezzi sabiex jaghmel dan.Hadd hlief l-appellat ma kien fil-pussess tar-ritratt meritu in kwistjoni u l-original ta' dan ir-ritratt illi tpogga fuq l-internet instab fil-pussess eskussiv ta' l-appellat. Illi ghalhekk il-Qorti waslet ragionevolment ghall-htija tal-appellat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info