Reference: 28/2009

Judgement Details


Date
03/10/2013
Court
OF CRIMINAL APPEAL (SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI SILVIO, SCICLUNA DAVID, ZAMMIT MC KEON JOSEPH
Parties
IR-REPUBBLIKA TA' MALTA vs MARCO PACE
ECLI
ECLI:MT:AKS:2013:83185
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
KWERELA
Summary
Skond l-artikolu 543(d) tal-Kodici Kriminali il-Pulizija tista tmexxi minghajr il-kwerela meta reatjinteressa l-ordni pubbliku. Dan kien kaz ta' hsara volontarja fuq proprieta ta' omm l-akkuzat metaspara tir fid-direzzjoni tal-bieb ta' barra tar-residenza taghha u tir iehor fid-direzzjoni tal-gallarija. Infatti, il-Qorti qalet li pulizija tista' tagixxi anke f'kaz ta' reat li forsi mhuwiex min-natura tieghu stess “ta' ordni pubbliku” izda li b'xi mod jeffettwa jew jimpingi fuq it-trankwillita`jew serhan tal-mohh tal-pubbliku. Il-Qorti ma kellha l-ebda dubju li jekk persuna tikkawza hsarat permezz ta' l-uzu ta' arma tan-nar li tkun qed tigi sparata mit-triq, allura fil-pubbliku, dan huwa att illi certament huwa ta' periklu ghat-trankwillita` pubblika u ta' theddid ghas-sigurezza tal-komunita` u ghalhekk, in kwantu tali, il-fatt inkriminat jammonta ghal reat li “jinteressa l-ordni pubbliku jew il-komunità in generali”.

Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info