Reference: 1660/1993/1

Judgement Details


Date
02/05/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
LAFERLA GEORGE ET vs LAURI JOSEPH ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
INTERESS GURIDIKU, INTERESS F`AZZJONI BHALA BAZI TA` AZZJONI ULTERJURI - INTERESS GURIDIKU, MA JISTAX IKUN MERAMENT IPOTETIKU - INTERESS GURIDIKU, SUSSISTENZA MATUL IL-HAJJA TAL-AZZJONI
Summary
L-interess ta' l-attur f'kawza jrid jibqa jissussisti matul il-hajja ta' l-azzjoni, ghalhiex jekk tali interess jigi nieqes, il-kawza ma tkunx tista' tissokta.

L-interess guridiku li jrid jissussisti huwa naturalment fil-kawza kif proposta u dejjem fil-kuntest tat-talbiet attrici.

Jista` jkun hemm cirkostanzi fejn dikjarazzjoni f`kawza tkun tista` tintuza bhala l-bazi ta` azzjoni separata ghad-danni u ghalhekk jista` jkun hemm l-interess rikjest sabiex tintalab tali dikjarazzjoni.Izda hemm bzonn li l-Qorti tkun perswaza li hemm dak l-interess anke pre-ordinat ghal kawza ohra, uli dik id-dikjarazzjoni hekk ottenuta tkun tifforma l-bazi ta' kawza ohra li ssir fil-futur. L-interess jrid ikun konkret, u mhux ipotetiku. Dan ghaliex l-interess li huwa l-mizura ta' l-azzjoni, lihuwa l-bazi tal-azzjoni ghandu jirrizulta' mic-citazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info