Reference: 1614/2001/1

Judgement Details


Date
26/04/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI GINO
Parties
CASTELLI AV. CARMELO NOE vs FOCAL MARITIME SERVICES LTD ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
MANDAT KAWTELATORJU, REVOKA TA`
Summary
Skond l-Artikolu 836(d) u (f) tal-Kap. 12 tal-Ligijiet ta` Malta mandat kawtelatorju jista` jigi revokat jekk jintwera li l-ammont mitlub ma jkunx prima facie gustifikat jew ikun eccessiv, jew jekk jintwera li fic-cirkostanzi ma jkunx ragjonevoli li jinzamm fis-sehh l-att katwelatorju jew parti minnu jew li dan l-att jew parti minnu mhuwiex aktar mehtieg jew gustifikabbli.

L-ezami li trid taghmel il-Qorti f`dan il-kuntest huwa wiehed prima facie u l-Qorti m`ghandiex tidhol fi kwistjonijiet li jirrigwardaw il-mertu tal-kawza bhal jekk is-sekwestrat huwiex legittumu kontradittur tas-sekwestrant.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info