Referenza: 7/2012/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
10/06/2013
Qorti
CONSTITUTIONAL
Ġudikatura
CAMILLERI SILVIO, CARUANA DEMAJO GIANNINO, CUSCHIERI NOEL
Partijiet
SAMMUT GEORGE vs L-AVUKAT GENERALI
ECLI
ECLI:MT:KOS:2013:82457
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
AMMISSIBILITA TA PROVI
Fil-Qosor
L-ammissibilita` tal-provi hija materja primarjament rimessa ghar-regolamentazzjoni tal-ligi ordinarja tal-pajjiz u bhala regola generali l-evalwazzjoni tal-evidenza tispetta lill-qrati kompetenti ta'gurisdizzjoni ordinarja ghalkemm ma hux eskluz li eccezzjonalment jista' jkun hemm cirkostanzi li jinducu li il-Qorti tasal ghall-konkluzjoni li n-nuqqas li jinstema' xhud ma jkunx konsistenti mal-Artikolu 6 tal-Konvenzjoni jew mal-Artikolu 39 tal-Kostituzzjoni. Taht l-Artikolu 6(1) tal-Konvenzjoniu l-Artikolu 39(1) tal-Kostituzzjoni l-kompitu tal-Qorti hu li tezamina jekk il-proceduri mehudin fil-kompless taghhom, inkluz il-mod kif ikunu ngabru l-provi, kienux xierqa fis-sens tal-istess artikolu, ghalkemm jista' wkoll ikun il-kaz li aspett jew nuqqas partikolari jkun tant determinanti ghall-ezitu tal-kawza li jkun bizzejjed sabiex minhabba fih wahdu l-Qorti ssib nuqqas ta' smigh xieraq. Inoltre, l-Istat ghandu latitudini akbar fil-mod kif jittratta kawzi civili milli ghandu meta jkun qieghed jittratta minn kawzi kriminali. B'danakollu, il-principju tal-equality of arms li jiddetta lijinzamm bilanc xieraq bejn il-partijiet fil-kawza japplika kemm fil-kawzi civili kif ukoll f'dawk kriminali. Dan il-principju jimplika li kull parti ghandu jkollha l-opportunita` ragjonevoli li tipprezenta l-kaz u l-provi taghha taht kundizzjonijiet li ma jqeghduhiex fi zvantagg fil-konfront tal-parti l-ohra. Inoltre l-partijiet ma ghandhomx dritt assolut li jipproducu xhieda fil-Qorti u s-smigh ta' xhud irid ikun necessarju biex jghin li tinkixef il-verita`; barra minn hekk il-parti anqas ma ghandha dritt illimitat li taghmel id-domandi li trid lil xhud li jigi prodott. Ghalhekk ma hux bizzejjed li l-parti turi li ma thallietx taghmel domandi lil xi xhud izda trid turi wkoll li s-smigh tax-xhud kien necessarju ghall-accertament tal-verita` u li n-nuqqas li jithalla jaghmel domandi lix-xhud kien ta' pregudizzju ghalih fil-proceduri relevanti.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni