Reference: 187/2012

Judgement Details


Date
15/07/2013
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
QUINTANO LAWRENCE
Parties
IL-PULIZIJA vs JASON PSAILA OMISSIS
ECLI
ECLI:MT:AKI:2013:82393
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
EMENDA PROCEDURALI
Summary
Fejn issir emenda fil-Kodici Kriminali, il-principju hu li l-akkuzat ghandu jibbenefika mil-ligi l-aktar favorevoli ghalih fejn din tolqot il-piena. Dan il-kaz kien jirrigwarda ix-xhieda tal-kompliciskond l-artikolu 639(3) tal-Kap 9 u l-Qorti iddecidiet li tapplika din ir-regola fejn hija involutal-piena u mhux fejn issr emenda procedurali. Jekk xi piena kienet aktar baxxa fi zmien meta sehh ir-reat, allura ghandha tinghata dik il-piena u mhux il-piena oghla jekk fil-mori tal-kawza kien hemmxi emenda sabiex tizdied il-piena. Mill-banda l-ohra jekk il-piena tonqos, allura ghandha tinghatadik li hija aktar baxxa. Jekk il-piena tkun abrogata, allura imbaghad jghodd dak li jipprovdi l-Att Dwar l-Interpetazzjoni.

Izda l-artikolu 639(3) tal-Kap 9 mhux artikolu dwar xi piena izda wiehed dwar il-procedura. Emendi fil-proceduri ghandhom ikunu applikati minnufih u jghoddu wkoll ghal dawk il-kazi li jkunu bdew jinstemghu qabel l-emenda fil-procedura.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info