Reference: 769/2004/1

Judgement Details


Date
28/06/2013
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI SILVIO, MALLIA TONIO, AZZOPARDI JOSEPH
Parties
CURMI VINCENT NOE vs DEGIORGIO DENNIS ET
ECLI
ECLI:MT:ACIV:2013:82021
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ENFITEWSI, TIGDID
Summary
Jekk iz-zewg nahat fuq koncessjoni enfitewtika jiftehmu u jobbligaw ruhhom li jgeddu kuntratt wara tant zmien, dik l-obbligazzjoni trid tirrisolvi ruhha f'kuntratt gdid ta' koncessjoni, ghax meta tiskadi enfitewsi, jispiccaw maghha d-drittijiet naxxenti minnha, u jrid isir xi haga biex dik l-obbligazzjoni titqieghed fis-sehh. Iz-zmien miftiehem f'dan il-kaz ghat-tigdid kien ta' sbatax (17)-il sena, u fl-istess hin saret obbligazzjoni ta' tigdid ulterjuri (jekk hux fuq zewg partijiet jew obbligazzjoni ta' wiehed u opzjoni tal-iehor mhux rilevanti ghal dan il-kaz) li biex titrasforma ruhha f'kuntratt effettiv jehtieg li jigi ffirmat kuntratt pubbliku. Pero', il-konvenuti baqghu jirrisjedu fil-fond, u kien biss ricentement li huma kienu gew imsejjha biex “jirregolarizzaw il-pozizzjoni taghhom”. Il-fatt li c-cens originali ma giex imgedded, ma jfissirx li dak il-kuntratt “thassar”, u li l-konvenuti ma jistghu jirreferu ghal ebda titolu ta' cens, fl-isfond ta' dak dispost fl-artikolu 12(2) ) tal-Ordinanza li tnehhi l-Kontroll tad-djar (Kap 158 tal-Ligijiet ta' Malta).
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info