Referenza: 33/2002/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
24/04/2002
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
DE GAETANO VINCENT
Partijiet
IL-PULIZIJA (SPT. R. D'ANASTASI) vs CILIA DONALD
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
GEBEL, TFIEGH TA` - SENTENZA, INDIKAZZJONI TAL-ARTIKOLU LI JIKKONTEMPLA R-REAT - SENTENZA, NULLITA` TA`
Fil-Qosor
L-indikazzjoni zbaljata ta' l-artikolu tal-ligi li jikkontempla r-reat li tieghu persuna tkun giet misjuba hatja gie dejjem ekwiparat fil-gurisprudenza ta' din il-Qorti man-nuqqas ta' tali indikazzjoni ghall-finijiet tal-Artikolu 382 tal-Kodici Kriminali. Tali nuqqas jammonta ghal nuqqas ta' formalita` sostanzjali fis-sens tas-subartikolu (3) ta' l-Artikolu 428 tal-Kodici Kriminali, bil-konsegwenza li l-Qorti ta` l-Appell thassar is-sentenza ta' l-ewwel qorti u tghaddi biex tiddeciedi l-kawza mill-gdid fuq il-meritu skond l-imsemmi subartikolu. Meta jigri hekk, il-Qorti ta` l-Appell ma tkunx marbuta bis-subatikolu (7) tal-imsemmi Artikolu 428 li jipprovdi li jekk l-appell isir mill-persuna misjuba hatja, il-piena ma tistax tizdied.

L-Artikolu 40(a) tal-Kap. 10 jipprovdi li "Hadd majista', fit-toroq jew fuq it-toroq, bi xkiel, b'inkomdu, bi hsara jew b'perikolu ta' nies ohra, jixhet gebel jew hwejjeg ohra, ukoll minn twieqi, logog, gallarijiet jew bjut". Hu evidenti li, galadarba l-iskop tal-legislatur hu li jipprotegi lil min talvolta jista' jkun ghaddej mit-triq minn affarijiet li jkunu qed jitwaddbu minn direzzjoni ghal ohra, l-espressjoni "fit-triq" tinkludi mhux biss il-wicc tat-triq izda anke l-arja ta' fuq it-triq sa dak il-gholi li normalment wiehed jista' jwaddabb'idejh oggetti u li jistghu jaqghu u jigu fuq il-wicc tat-triq, sia jekk minn iwaddab ikun b'saqajhfuq il-wicc tat-triq u sia jekk ikun fuq proprjeta` privata adjacenti t-triq.

L-ixkiel, inkomdu, hsara jew perikolu ma hemmx bzonn li jkun attwali, fis-sens li xi persuna giet effettivament imxekkla, skomodata jew saritilha xi hsara jew tqeghdet f'perikolu: hija bizzejjed il-potenzjalita` ta' dan kollu.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni