Reference: 600/1996/1

Judgement Details


Date
25/02/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
VALENZIA GEOFFREY
Parties
BANK OF VALLETTA LTD vs DA VINCI LTD ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
AZZJONI IPOKETARJA SPERIMENTALI, DAK LI GHANDU JIGI KOPERT BIL-PREZZ TAL-LIBERAZZJONI - AZZJONI IPOKETARJA SPERIMENTALI, ELEMENTI TA` - AZZJONI IPOKETARJA SPERIMENTALI, LIL MIN TIKKOMPETI - AZZJONI IPOKETARJA SPERIMENTALI, META L-ATTUR IKUN IKKONKORRA FID-DISTRIBUZZJONI TAR-RIKAVAT TAL-EWWEL BEJGH IN SUBBASTA
Summary
Meta ssir subbasta sperimentali, jekk il-fond mibjugh igib prezz akbar minn qabel, dawk li qeghdin fi grad qabel il-kreditur li jitlob li ssir is-subbasta sperimentali mhux ser jigu effettwati negattivament, imma l-aktar li jista' jigri hu li l-kreditur li jitlob li ssir is-subbasta sperimentali lijkun qieghed fi grad aktar lura ikun jista' jithallas in toto jew in parte tal-kreditu tieghu. Ghalhekk jekk jingieb prezz akbar ikun ahjar ghad-debitur u ghall kreditur.

Il-ligi tipprevedi l-possibilita' li tigi ezercitata s-subbasta sperimentali minn kreditur ipotekarju li ma jkunx gie b'ximod involut jew notifikat bil-proceduri tas-subbasta. Mhux ostakolu ghall-azzjoni ipotekarja sperimentali li l-attur ikun ikkonkorra flimkien ma` kredituri ohra tad-debitur fid-distribuzzjoni tar-rikavat tal-ewwel bejgh in subbasta.

Biex tigi ezercitata s-subbasta sperimentali u cioe' l-ewwel li meta l-Qorti tilqa' t-talba ghall-bejgh tal-fond gja mibjugh bis-subbasta ma' tistax tippermetti l-liberazzjoni tieghu bi prezz inferjuri ghas-somma li sservi biex jigu sodisfatti l-kredituri bidrittijiet aqwa minn dawk tal-kreditur subbastant u t-tieni li din il-procedura mhix moghtija lil dawk il-kredituri li kienu hadu sehem fil-proceduri tas-subbasta precedenti. Huma dawn l-elementi li jridu jigu sodisfatti u xejn aktar.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info