Reference: 20/2010/1

Judgement Details


Date
26/04/2013
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
CAMILLERI SILVIO, CARUANA DEMAJO GIANNINO, CUSCHIERI NOEL
Parties
ZAMMIT CARMEN ET vs KUMMISSARJU TAL-ARTIJIET ET
ECLI
ECLI:MT:KOS:2013:80543
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ESPROPJAZZJONI
Summary
Il-Qorti kkunsidrat l-interess pubbliku f'esproprazzjoni ta' art li fuqha eventwalment inbena hanutli gie mikri lill-privat. Infatti, dan il-hanut gie mikri espressament sabiex jintuza bhala “snackbar” u b'dan il-mod ikun ta' utilita` ghall-pubbliku in generali li juza l-pjazza, u l-ambjenti f'dak il-post. L-oneru tal-prova li l-espropriju sar fl-interess pubbliku jirrisjedi fuq l-Istat. Danl-interess ghandu jibqa' jissussisti sal-mument li l-art tkun defenittivament ghaddiet f'idejn l-Istat bil-konkluzjoni tal-proceduri ta' esproprijazzjoni. L-interess pubbliku hu mmirat lejn il-generalita` u marbut mal-finalita` ahharija li ghaliha l-proprjeta` qed tintuza, u dan indipendentement minn jekk dik l-attivita` tkunx maghmula minn awtorita` pubblika; ma jista' qatt jirreferi ghall-interess essenzjalment privat, u l-interess huwa dejjem privat meta m'ghandux applikazzjoni ghal generalita` tac-cittadin, tal-universalita` tal-pubbliku fl-Istat. Mill-banda l-ohra pero` il-fatt li terzprivat, individwu, jibbenefika ukoll mill-esproprijazzjoni jew ikun involut b'xi mod fit-thaddim anke jekk bi profitt ghalih, ta' progett li jkun fl-interess pubbliku u li jkun jirrikjedi esproprijazzjoni ta' art jew possediment iehor, ma jfissirx necessarjament li dik l-esproprijazzjoni ma tkunx saret fl-interess pubbliku. L-interess pubbliku jinkludi kull aspett tal-hajja socjali tal-pajjiz, inkluz skop kulturali. Dan l-iskop, socjali jew kulturali jolqot firxa differenti ta' nies, anke jekk ikun hemm persuni li ma jinteressawx ruhhom f'attivitajiet ta' din ix-xorta. Illi ghalhekk, il-Qorti kkonkludiet li ma kienx hemm vjolazzjoni tad-drittijiet tal-proprietarji tal-art.Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info