Reference: 79/2004/1

Judgement Details


Date
26/04/2013
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI SILVIO, CARUANA DEMAJO GIANNINO, CUSCHIERI NOEL
Parties
ABELA FRANCIS ET vs SPITERI CARMEL
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
RATA TA INKAPACITA
Summary
F'dan il-kaz il-Qorti riedet tevalwa a bazi tar-rapporti peritali ir-rata ta' inkapacita ta' persunali sofriet konsegwenza ta' incident stradali u l-kumpens attwalment dovut. Il-Qorti iddikjarat li kwalsiasi rata ta' inkapacita` fizika u/jew mentali moghtija mill-esperti medici, mhux necessarjamenttikkorrispondi mar-riduzzjoni tal-qligh futur effettiv tal-persuna dizabilitata. Minn punto di vista legali jrid jigi stabbilit kemm il-grad ta' menomazzjoni fizika u mentali effettivament jinfluwixxi fuq il-kapacita` tal-qligh tal-persuna dizabilitata. Il-ligi taghna tipprovdi ghal kumpens biexjaghmel tajjeb ghat-telf ta' qligh bhala konsegwenza tal-inkapacita` u mhux biex jaghmel tajjeb ghall-inkapacita` per se, b'mod astratt. Ghalkemm il-konkluzjonijiet tal-periti medici huma ta' rilevanza kbira ghall-gudikant sabiex hu jkun jista' jillikwida t-telf ta' qligh futur tal-persuna dizabilitata, ma jfissirx li r-rata ta' inkapacita` medika ccertifikata mill-esperti medici tikkorrispondi ezatt mar-rata tat-telf ta' qligh futur taghha u dan jiddependi minn persuna ghal persuna u jrid jigiezaminat minn kaz ghal kaz.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info