Reference: 132/2005/1

Judgement Details


Date
26/04/2013
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI SILVIO, CARUANA DEMAJO GIANNINO, CUSCHIERI NOEL
Parties
ZAHRA JENNIFER vs BONELLO IAN
ECLI
ECLI:MT:ACIV:2013:80529
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
GHERUSIJA, ELEMENTI TA`
Summary
Il-fatt li l-gherusija ma tkunx saret bil-miktub, ma jimmilitax kontra l-ezistenza taghha, izda jimpedixxi biss lill-parti li tressaq azzjoni ghad-danni morali, minhabba l-ingurja subita, taht il-Kapitolu 5. F'tali kaz, il-parti leza ghandha azzjoni ghad-danni fit-termini tal-artikoli 1031 u 1125 tal-Kap. 16, izda biex tirnexxi din l-azzjoni jehtieg li jikkonkorru s-segwenti elementi [a] l-ezistenza ta' gherusija bejn il-partijiet, [b] il-kapacita` legali taghhom sabiex jikkuntrattaw tali gherusija, [2] ir-resiliment ingust da parti tal-konvenut, [3] danni materjali konsegwenti ghar-resiliment.
Biex ikun hemm gherusija skont il-ligi mhux mehtieg li jkun hemm kuntratt formali tal-gherusija, jew li jkun gie moghti c-curkett jew li jkun hemm l-istipulazzjoni taz-zmien tac-celebrazzjoni taz-zwieg, jew il-konjizzjoni jew il-kunsens tal-genituri. Salv dejjem li din ma tkunx semplici relazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info