Reference: 286/2011

Judgement Details


Date
18/04/2013
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MALLIA MICHAEL
Parties
IL-PULIZIJA vs BURKE DENNIS
ECLI
ECLI:MT:AKI:2013:80385
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Dan il-kaz kien jirrigwarda l-interpretazzjoni ta' kundizzjoni imposta bhala obbligazzjoni mil-Qortiu cioe' “inhibit emission of smoke from café ....”. Il-Qorti tal-Appell Kriminali qalet li ovvjament il-lingwagg seta' intuza ahjar. Imma l-problema ma kienitx “smoke” fil-veru sens tal-kelma. Din ghandha tinghata tifsira ferm iktar wiesgha fl-isfond tal-inkonvenjent illi kien qed jikkawza dan il-café. Naturalment l-appellant kellu kull dritt jiggestixxi n-negozju tieghu però dana m'ghandux jaghmlu a skapitu ta' drittijiet ta' haddiehor, haga li hija rikonoxxuta fiz-zmien mid-dritt Ruman metajghid illi “Sic utere tuo ut alienum non loedas”. Ghalhekk ir-residenti li joqghodu fuq il-café kellhom kull dritt illi jippretendu illi jistghu jghixu fil-kwiet, fil-paci, u f'atmosfera nadifa minghajr inkwinament gej mill-café sottostanti. Fic-cirkustanzi, wara li l-Qorti esaminat il-provi, din ikkonkludiet li l-istess obbligu inkiser.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info