Reference: 201/1995/2

Judgement Details


Date
11/03/2002
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
CARUANA DEMAJO GIANNINO
Parties
MALLIA NICHOLAS ET vs ZAHRA PAUL
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
LOKAZZJONI, INKWILIN JISTA` JITLOB ZGUMBRAMENT TA` TERZ MILL-FOND LOKAT - LOKAZZJONI, MA TINITOLAX LILL-INKWILIN LI JUZA JEDD PETITORJU - RITRATTAZZJONI, APPLIKAZZJONI HAZINA TAL-LIGI
Summary
Kerrej ghandu biss ius in personam kontra sid il-kera u mhux jedd erga omnes, u ma jistax ifittex l-izgumbrament ta' terzi bis-sahha ta' dak il-jedd. Madanakollu jekk ikun hemm relazzjoni personali bejn l-inkwilin u t-terz (e.g. mibnija fuq it-tolleranza) li tkun holqot obbligazzjoni ta' radd fuq il-konvenut, inkwilin ikun jista` jipprocedi ghall-izgumbrament fuq il-bazi ta` dik l-obbligazzjoni personali.

Meta tintalab ir-ritrattazzjoni ta` kawza fuq il-bazi li l-qorti tkun applikat il-ligi hazin, jitqies li kien hemm applikazzjoni hazina tal-ligi fil-kaz biss li d-decizjoni, meta l-fatt kien tassew kif stabbilit fis-sentenza attakkata, ma tkunx skont il-ligi, basta li l-kwistjoni matkunx dwar interpretazzjoni ta' ligi li fuqha l-qorti tkun espressament tat decizjoni. F`dawn ic-cirkostanzi l-attur ghandu jsemmi l-ligi li kien imissha giet applikata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info