Reference: 133/2008/1

Judgement Details


Date
05/04/2013
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI SILVIO, MALLIA TONIO, AZZOPARDI JOSEPH
Parties
AZZOPARDI ANTHONY ET vs BEHAG DORIS ET
ECLI
ECLI:MT:ACIV:2013:80134
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KOMPETENZA TAL-QRATI - KOMPETENZA, MATERJA PUBBLIKA
Summary
Dan hu kaz dwar kompetenza ta' Qorti fuq terminazzjoni ta' kirja. Il-Qorti tal-Appell stabbiliet lil-Qorti kompetenti kienet il-Bord li Jirregola l-kera. Irrimarkat li l-qsim tal-kompetenza tal-qratiu t-tribunali hija materja ta' ordni pubbliku, u l-partijiet ma jistghux “jaqblu” dwar quddiem liema Qorti jressqu d-disputa taghhom. L-eccezzjoni ghall-gurisdizzjoni tal-Qrati Maltin tista', skontxi awturi u sentenzi, tigi rinunzjata jekk il-konvenut f'kawza jissottometti ruhu ghal dik il-gurisdizzjoni. Min-naha l-ohra, il-kompetenza tad-diversi tribunali tal-istat Malti hija regolata b'ligi,u mhux kompitu ta' xi qorti li tasserixxi kompetenza li mhux taghha. Ir-regoli ta' procedura humata' ordni pubblika u jehtieg li jigu segwiti skont id-dettami espressi taghhom, u ma jistghux jigu interpretati skont ix-xewqa tal-partijiet. Hija n-natura u l-iskop tal-azzjoni li tiddetermina liemaQorti hi kompetenti tisma' l-kaz, u, darba li hi determinata l-kompetenza, dak li jkun irid isegwi l-procedura marbuta ma' dik il-Qorti - u mhux jippretendi li jghazel il-Qorti skont il-procedura li jrid jadotta!
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info