Reference: 935/1998/1

Judgement Details


Date
05/04/2013
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI SILVIO, CARUANA DEMAJO GIANNINO, CUSCHIERI NOEL
Parties
VELLA DAVID ET vs MERCIECA VICTOR ET
ECLI
ECLI:MT:ACIV:2013:80129
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ACTIO FINIUM REGUNDORUM, MHIX PRESKRIVIBBLI
Summary
L-azzjoni finium regundorum, hija min-natura taghha impreskrittibbli. Hija azzjoni accessorja ghad-dritt ta' proprjetà u ghalhekk tintilef biss meta tintilef il-proprjetà. Il-proprjetà ma tintilifxbi preskrizzjoni; tintilef biss jekk tkun inkisbet minn haddiehor b'uzukapjoni, i.e. bil-pussess ul-moghdija ta' zmien. Billi l-premessa tal-azzjoni finium regundorum hija illi ma hemmx pussess univoku ghax ma hemmx konfini precizi, u illi ghalhekk il-gâr ma kisibx il-proprjetà b'uzukapjoni, isegwi inevitabilment illi din l-azzjoni hija min-natura taghha, impreskrittibbli. Naturalment, jekk il-premessa tkun zbaljata, ghax ikun hemm konfini precizi, l-azzjoni tfalli minhabba nuqqas ta' wiehedmill-elementi taghha, izda mhux ghax tkun waqghet bi preskrizzjoni. F'dan il-kaz il-Qorti sabet li kienu jezistu konfini u ghalhekk cahdet it-talba, b'dan li indikat li jekk kien hemm xi kontestazzjoni dwar il-proprieta din ghanha ssir bl-actio rei vindicatoria.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info