Reference: 17/2002/1

Judgement Details


Date
11/04/2002
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA (SPT. S. AGIUS) vs ZAMMIT FRANCIS
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KONTRAVVENZJONIJIET KONTRA L-ORDNI PUBBLIKU, KSUR TA` ORDNI LEGITTIMU - LICENZJA TA` HANUT, SHOWROOM
Summary
Showroom tifforma parti essenzjali minn negozju u tikkwalifika bhala "hanut ghall-bejgh ta' oggetti", anke jekk effettivament il-bejgh jigi konkluz x'imkien iehor u mhux fix-showroom. Altrimenti wiehed jasal ghall-assurdita` li jghid li jista' jkollok post fejn tesponi ghall-bejgh l-oggetti (huma x'inhuma), izda jekk dak il-bejgh jigi konkluz mhux gewwa dak il-post, izda f'nofs it-triq jew fuq il-bankina, dak il-post ma hux hanut ghall-fini tal-Artikolu 181(1) tal-Kap. 10.

Ordni moghtimill-pulizija jew mill-awtorita` jitqies legittimu ghall-finijiet tal-kontravvenzjoni kontemplata fil-paragrafu (ee) ta' l-Artikolu 338 tal-Kap. 9 jekk dak l-ordni jkun prima facie legittimu, u cioe`jekk ikun prima facie regolari fil-forma u fil-kontenut tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info