Referenza: 6/2008/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
22/02/2013
Qorti
CONSTITUTIONAL
Ġudikatura
CAMILLERI SILVIO, CARUANA DEMAJO GIANNINO, CUSCHIERI NOEL
Partijiet
SAHAN DILEK ET vs MINISTRY TAL-GUSTIZZJA U L-AFFARIJIET INTERNI ET
ECLI
ECLI:MT:KOS:2013:79446
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Fil-Qosor
Il-Qorti ikkunsidrat c-cahda ghal azil f'Malta lill-persuni Kurdi u spjegat li taht il-Konvenzjoni ghall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fondamentali u l-Protokolli taghha majezisti ebda dritt ghal azil politiku. B'danakollu t-tnehhija ta' persuna taghti lok ghal kwistjonitaht l-Artikolu 3 tal-Konvenzjoni meta jintwerew ragunijiet sostanzjali sabiex wiehed jemmen li dikil-persuna jekk tigi espulsa tirrinfaccja riskju reali li tigi assoggettata ghal trattament kontra l-Artikolu 3. F'kaz bhal dan ikun l-obbligu li dik il-persuna ma tigix espulsa. L-Artikolu 3 huwa assolut u ma hux possibbli li r-riskju ta' trattament hazin jigi bilancjat mar-ragunijiet migjuba ‘l quddiem ghall-espulsjoni. L-apprezzament ta' hemmx ragunijiet sostanzjali biex wiehed jemmen li persuna tirrinfaccja r-riskju reali msemmi jirrikjedi li l-Qorti tevalwa l-kundizzjonijiet fil-pajjiz fejnser jintbaghat skont il-kejl tal-Artikolu 3 tal-Konvenzjoni. Dak il-kejl jirrikjedi li t-trattamenthazin li tirrinfaccja l-persuna jrid jilhaq grad minimu ta' severita` sabiex jidhol fil-parametri tal-Artikolu 3 imsemmi. Ghall-ghan ta' dan l-apprezzament irid jittiehed qis tac-cirkostanzi kollha.Minhabba n-natura assoluta tad-dritt imhares, l-Artikolu 3 tal-Konvenzjoni jista' japplika wkoll fejn il-perikolu jkun gej minn persuni jew gruppi ta' persuni li ma jkunux ufficjali pubblici. B'danakollu jrid jintwera li r-riskju hu wiehed reali u li l-awtoritajiet tal-iStat li ser jircievi l-persuna relevanti ma humiex kapaci jinnewtralizzaw ir-riskju billi jipprovdu protezzjoni xierqa. L-ezami li tehtieg taghmel il-Qorti sabiex tikkonstata jkunx hemm ir-riskju msemmi jrid ikun wiehed rigoruz izda fil-principju spetta lill-persuna koncernata li tipprova li tkun ser tirrinfaccja dak ir-riskjufil-pajjiz fejn tkun ser tintbaghat. Il-possibilita` ta' trattament hazin minhabba s-sitwazzjoni nstabbli fil-pajjiz ricevent ma twassalx fiha nfisha ghal vjolazzjoni tal-Artikolu 3. Illi wara li ratc-cirkostanzi tal-kaz il-Qorti laqghet ir-rikors.

Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni