Reference: 269/2011

Judgement Details


Date
11/02/2013
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
QUINTANO LAWRENCE
Parties
IL-PULIZIJA vs CASSAR ANTHONY
ECLI
ECLI:MT:AKI:2013:79238
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Il-Ligi Maltija ma thaddanx il-Monist Theory f'dak li ghandu x'jaqsam mal-effett tal-Ligi Internazzjonali fil-Ligi tal-pajjiz izda issegwi d-dualist theory. Dan ifisser li ebda trattat internazzjonali ma jkollu forza f'Malta jekk ma jkollux l-approvazzjoni tal-Parlament. (Ara l-Att V tal-1983). Ir-regolamenti, id-direttivi jew id-decizjonijiet tal-Unjoni Ewropea ma jaqghux taht dan l-Att.
Issa meta l-Legislatur ta' pajjiz jittransponi Trattat Internazzjonali fil-Ligi tieghu, dak li huwa importanti hu li jibdel f'Ligi dawk l-obbligi minimi li jkun jitlob it-trattat ghalkemm m'hemm xejn xijzommu li jmur aktar ‘il boghod minn hekk.
Permezz tal-artikolu 121(1) tal-Kap 9, il-Legislaturestenda n-nozzjoni ta' korruzzjoni ghal dawk kollha li jkollhom x'jaqsmu mal-amministrazzjoni ta' korp imwaqqaf b'ligi jew xi korp iehor li jkollu personalita' guridika distinta jew li tkun impjegatama' dak il-korp u dana a segwitu tal- “European Criminal Law Convention on Corruption” tal-Kunsilltal-Ewropa.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info