Reference: 26/2004/1

Judgement Details


Date
28/01/2013
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
CARUANA DEMAJO GIANNINO, MICALLEF JOSEPH R., CUSCHIERI NOEL
Parties
ELLUL SULLIVAN SYDNEY vs IL-KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA ET
ECLI
ECLI:MT:KOS:2013:78926
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DEWMIEN FIL PROCEDURI KRIMINALI
Summary


Dan il-kaz kien jirrigwardja ilment dwar dewmien fi proceduri quddiem il-Qrati f'kaz ta' allegat abbuz fid-Dwana b'falsifikazzjoni ta' timbri. Illi l-fatti kienu graw bejn 1989 u 1991 izda s-sentenza finali nghatat fl-Lulju 2004. Il-Qorti kkonfermat li ma kienx hemm ebda ksur tad-drittijiettal-appellant.

Dwar dan il-Qorti Kostituzzjonali ikkummentat li l-qies tad-dewmien fit-tmexxija ta' procedura quddiem qorti ghall-finijiet ta' lment ta' ksur tal-jedd ta' smigh xieraq fi zmienragonevoli ghall-finijiet tal-Kostituzzjoni u tal-Konvenzjoni, jitkejjel fuq tliet konsiderazzjonijiet - (i) il-komplessita' tal-kaz, (ii) l-imgiba ta' min ikun qed iressaq l-ilment u (iii) s-sehem tal-awtoritajiet koncernati fid-dewmien - li ma' l-ahhar wahda minnhom illum jitqies ukoll (iv) is-siwi ta' dak li l-parti ghandha x'titlef u tirbah mill-kaz taghha quddiem il-qrati.

Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info