Referenza: 483/2011

Dettalji tas-Sentenza


Data
17/01/2012
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
MALLIA MICHAEL
Partijiet
IL-PULIZIJA vs CASSAR JEAN CLAUDE
ECLI
ECLI:MT:AKI:2012:78754
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
PATTEGGJAMENT
Fil-Qosor
Illi l-istitut tal-“plea bargaining” quddiem il-Qrati Inferjuri mhux regolat bil-ligi.

Illi in effetti dan l-istitut gie introdott fil-ligi penali taghna bl-artikolu 453A tal-Att III tas-sena 2002. Sfortunatament din l-emenda tapplika biss ghall-proceduri quddiem il-Qorti Kriminali.

Illi umbaghad l-artikolu 393A(5) jestendi l-applikazzjoni tal-artikolu surefferrit ghall-proceduri quddiem il-Qorti tal-Magistrati bhala Qorti Struttorja qabel ma' l-akkuzat iwiegeb ghall-mistoqsija hux hati jew mhux hati.

Illi dawn l-emendi ma jirreferux ghall-proceduri quddiem Qrati Inferjuri fil-vesti taghhom bhala Qrati tal-Gudikatura Kriminali.

Illi madankollu ilha l-prassi quddiem dawn il-Qrati li jsir patteggjament mhux formali u Alla hares kien mod iehor ghaliex kieku hafnakawzi li jistghu jigu konkluzi b'mod spedit jibqghu jiddilungaw ruhhom inutilment a pregudizzju tal-istess retta amministrazzjoni tal-gustizzja.


Illi l-iskop wara l-patteggjament huwa wiehed uniku li ma jkunx hemm sorprizi ghax b'dan il-mod tigi stultifikata ghal kollox din il-prattika.


Illi f'dan il-kaz la l-Qorti kellha f'mohha li tiddipartixxi daqstant minn dak pattwit zgur li l-prudenza kienet tirrikjedi li l-Qorti kellha taghti xi indizju u mhux li tissorprendi lill-appellant bil-piena li nghatat.

Pero, kull patteggament irid isir b'mod formali quddiem il-Qorti b'mod illi ma jithalla l-ebda dubbju dwar dak illi qieghed jigi miftiehem. Il-ftehim irid ikun dikjarazzjoni bejn tnejn - il-Prosekuzzjoni u d-Difiza - u dikjarazzjoni unilaterali ta' xi hadd minnhom biss ma tikkostitwixi patteggament illi l-Qorti ghandha tikkonsidra.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni