Reference: 389/2011

Judgement Details


Date
14/01/2013
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
QUINTANO LAWRENCE
Parties
IL-PULIZIJA vs VASSALLO JOSEPH MARY
ECLI
ECLI:MT:AKI:2013:78636
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
In-nuqqas li f'citazzjoni ma jigix indikat l-ammont ta' taxxa dovut ma jwassalx ghan-nuqqas ta' “equality of arms”.

L-equality of arms hija nozzjoni procedurali li biha l-Prosekuzzjoni u d-Difiza jkollhom l-istess possibilita li jressqu l-provi taghhom u jaghmlu l-ezamijiet u l-kontro-ezamijiet tax-xhieda. Ghalhekk il-principju msemmi ma japplikax ghal meta c-citazzjoni ma tindikax xi bilanc dovut. F'dan il-kaz l-appellant kellu kwalunkwe cans biex iressaq il-provi tieghu u biex isaqsilill-Prosekuzzjoni kemm kien il-bilanc dovut jekk hu ma kienx jaf. La kellu dan ic-cans ma jistax wiehed jilmenta dwar nuqqas ta' equality of arms.

Fuq kollox huwa maghruf li c-citazzjoni hija biss ‘avviso a comparire' u li bizzejjed ikun fiha dettalji bazici biex wiehed ikun jaf fuqhiex ghandu jirrispondi. Il-Qrati Maltin dejjem imxew ma' dan il-principju kull meta tqajjem xi aggravju dwar il-kontenut tac-citazzjoni quddiem il-Qorti tal-Magistrati.

Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info