Reference: 945/2008/1

Judgement Details


Date
11/01/2013
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI SILVIO, CARUANA DEMAJO GIANNINO, CUSCHIERI NOEL
Parties
ARENDS TREVOR ET vs MIZZI VERONICA SIVE VERONIQUE
ECLI
ECLI:MT:ACIV:2013:78590
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
SPOLL
Summary
Illi fost l-elementi rikjesti biex jigi stabbilit spoll hemm li jrid jigi ppruvat li l-kawza saretfi zmien xaharejn. Illi f'dan il-kaz, stante li l-atturi ma ippruvawx dan, it-talba giet michuda. Il-Qorti osservat li kien impossibbli li jigi stabbilit jekk meta saret il-kawza fit-22 ta' Settembru2008 kinux ghaddew xahrejn minn meta Veronique Mizzi biddlet is-serratura tal-bieb tal-fond jew le.Dan ifisser li l-atturi ma rnexxilhomx jippruvaw it-tielet element rikjest biex l-azzjoni ta' spolltirnexxi. Isegwi ghalhekk li t-tieni parti tal-ewwel aggravju tal-konvenuta appellanti huwa fondat(mhux ghaliex gie pruvat li l-kawza saret fuori termine, kif qed issostni hi, izda ghaliex ma giexpruvat li saret entro termine.)
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info