Reference: 833/2001/1

Judgement Details


Date
26/03/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MICALLEF JOSEPH R.
Parties
GAUCI JOSEPH vs GAUCI MARIO ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ACTIO SPOLII, M`HEMMX GHALFEJN TIGI PRECEDUTA MINN INTERPELLAZZJONI GHAR-RIPRISTINU
Summary
Il-ligi tghid li kawza ta' spoll ghandha ssir fi zmien xahrejn, ma tghidx li ma tistax issir qabel ma jkun ghadda certu zmien mill-ghamil spoljattiv. Lanqas ma tghid li min ikun gie mcahhad mill-pussess irid jibghat intimazzjoni ufficjali qabel ma jkun jista' jiftah il-kawza.

F'kawza ta' spoll privileggjat l-ghan wahdieni hu li, jekk kemm-il darba tabilhaqq ikun sehh ghamil ta' spoll, l-attur irid jitqieghed lura fil-pussess qabel kull hag'ohra. Jekk tinfetah kawza immedjatament wara lijsir l-ispoll xorta wahda jkunu l-konvenuti li jkollhom ihallsu l-ispejjez gudizzjarji minkejja li ma tkunx saret interpellazzjoni ghar-ripristinu qabel il-kawza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info