Reference: 2625/2000/1

Judgement Details


Date
26/03/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MICALLEF JOSEPH R.
Parties
ZAMMIT MARIA THERESA NOE vs DIRETTUR REGISTRU PUBBLIKU
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ATTI TA` STAT CIVILI, SKOP TA` TISWIJA FI - CERTIFIKAT TAZ-ZWIEG, TISWIJA FIR-REGISTRAZZJONI TAL-ISEM
Summary
Il-bidla f'Atti ta' Stat Civili hija mahsuba mil-ligi kemm ghall-beneficcju tal-persuna koncernata,u kif ukoll fl-interess tat-terzi, u huwa f'dawn il-limiti li l-legislatur ried li l-Qorti tqis talbet ghat-tiswija jew annotazzjonijiet f'atti bhal dawn.

Madankollu, minhabba li l-bdil fl-Attita' Stat Civili jolqot ukoll lil terzi persuni, il-Qrati taghna fissru li ghalkemm il-ligi ma tqisxiz-zieda jew il-bdil ta' isem l-attur bhala zball, ma tistax tinjora ghal kollox talba bhal din, specjalment fejn l-isem ikun inbidel taht xi sistema jew ordinament guridiku iehor. F'dawn il-kazijiet, ukoll fl-interess tat-terzi, il-Qrati laqghu talbiet ghal annotazzjonijiet fl- imsemmija atti bil-hsieb li jirriflettu bidliet bhal dawn.

Ghalhekk, talba ghal bdil fl-isem ghandha izjed tirnexxi meta jkun jidher car mill-atti u provi dokumentali mressqin li hija frott ta' zball.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info