Reference: 324/2011

Judgement Details


Date
09/01/2013
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCICLUNA DAVID
Parties
IL-PULIZIJA vs VASSALLO ANTON
ECLI
ECLI:MT:AKI:2013:78542
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
PIENA
Summary
Fost l-iskopijiet tal-piena hemm li l-hati jirrisponsabbilizza ruhu, jaghmel il-pagamenti opportunilill-vittmi tieghu kif ukoll li jrodd xi haga lis-socjeta' permezz ta' servizz fil-komunita. F'dan il-kaz l-appellant instab hati ta'diversi serqiet u tqieghed taht ordni ta' probation u servizz tahtsorveljanza ta' ufficjal tal-probation ghal tliet snin bl-ordni ta' servizz fil-komunita ta' mitt siegha bla hlas oltre il-pagament ta' kumpens lill-vittmi. Il-Qorti rriteniet li din il-piena kienet aktar opportuna milli dik ta' prigunerija.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info