Reference: 482/2011

Judgement Details


Date
09/01/2013
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCICLUNA DAVID
Parties
IL-PULIZIJA vs CARUANA EMANUELE
ECLI
ECLI:MT:AKI:2013:78540
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
SENTENZA, MOTIVAZZJONI TA` - VJOLENZA DOMESTIKA
Summary
Fil-kazijiet ta' “vjolenza domestika” l-proceduri fil-Qorti jitmexxew anke fin-nuqqas tal-kwerela privata izda, wara li l-istess proceduri jinbdew, il-vittma allegata tista titlob li l-proceduri jitwaqqfu.

Il-Qorti tal-Magistrati bhala Qorti ta' Gudikatura Kriminali mhix tenuta li taghti ragunijiet ghad-decisjoni taghha, izda dan hu ferm rakkomandabbli li jsir. F'dan il-kaz l-ewwel Qorti hekk ghamlet, izda dan ma zammx lill-hati milli jintavola appell dettaljat mill-istess sentenza, minkejja l-lanjanza tieghu li b'hekk hu gie pregudikat. Il-Qorti cahdet dan l-aggravju.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info