Reference: 406/2012

Judgement Details


Date
09/01/2013
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCICLUNA DAVID
Parties
IL-PULIZIJA vs AGIUS GODWIN
ECLI
ECLI:MT:AKI:2013:78535
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
In-nuqqas ta' indikazzjoni tal-hin ma jwassalx ghan-nullita tac-citazzjoni stante li f'dan il-kaz iz-zmien relattiv gie indikat, anke jekk b'mod generiku. Infatti, ic-citazzjoni kienet tindika “f'dawn l-ahhar gimghat”.

Meta l-proceduri ma jsirux mil-Pulizija ex officio izda jigu mibdija permezz ta' kwerela l-Qorti ma tistax tikkundanna ghall-hlas tal-ispejjes peritali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info