Reference: 1184/2001/1

Judgement Details


Date
21/03/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
CAMEL BRAND CO LTD vs DEBONO MICHAEL
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ECCEZZJONIJIET, LEGITTIMU KONTRADITTUR - LEGITTIMU KONTRADITTUR, NUQQAS LI JIGI INDIKAT LIL TERZI LI HUMA JKUNU QED JINNEGOZJAW MA` SOCJETA` KUMMERCJALI - SOCJETA` KUMMERCJALI, DOVER LI TINDIKA L-IDENTITA` TAGHHA LIL TERZI KONTRAENTI - SOCJETA` KUMMERCJALI, KORP DISTINT MILL-AZZJONISTI TAGHHA - SOCJETA` KUMMERCJALI, PERSONALITA` GURIDIKA DISTINTA
Summary
Meta negozju jkun gestit minn socjeta` b'responsabilita` limitata, u ghaldaqstant minn persuna guridika indipendenti, huwa l-obbligu taghha li tindika dan fl-aktar mod car u inekwivoku lit-terzi li jkunu qeghdin jinnegozjaw maghha.

Tali indikazzjoni ghandha ssir ukoll fuq l-invoices, statements, etc. relatati ma' akkwisti maghmula minnha. Fin-nuqqas ta' tali indikazzjoni espressa t-terz ghandu kull dritt jipprezumi li qieghed jinnegozja ma' individwu, u fil-fehma tal-Qorti ma jistax jippretendi mod iehor.

Normalment bniedem jikkontratta ghalih inniffsu, sakemm ma jindikax li qieghed jikkontratta f'isem haddiehor, jew jekk dan ma jindikahx espressament, il-kontraent l-iehor ikunragonevolment jaf li jkun qieghed jikkontratta f'isem haddiehor. Il-piz tal-prova li min jikkontratta ghamel hekk f'isem haddiehor tinkombi fuq min jaghmel l-allegazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info