Reference: 2641/2000/1

Judgement Details


Date
14/03/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
MAGRI MARIO vs HSBC BANK MALTA PLC
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
TRIBUNAL INDUSTRIJALI, GURISDIZZJONI ESKLUSSIVA TA` - TRIBUNAL INDUSTRIJALI, POTERI TA` REVIZJONI TAL-QRATI ORDINARJI
Summary
Fi kwistjonijiet ta' tkeccija ngusta mill-impjieg, il-Qrati ordinarji ma ghandhomx gurisdizzjoni u ma jistghux jissostitwixxu d-diskrezzjoni taghhom ghal dik tat-Tribunal Industrijali, u dan aktar w aktar fid-dawl ta' Artikolu 31 tal-istess Kap 266, fejn l-istess Tribunal ghandu fil-procedura tieghujizgura li ssir "gustizzja skond il-mertu tas-sustanza tal-kaz u bla hsara tar-regoli tal-gustizzjanaturali"

Ghalhekk l-unika kompetenza li ghandhom dawn il-Qrati f'kazijiet ta' tkeccija ingusta huwa biss dak ta' judicial review. Ghalkemm Tribunal jew Bord jista' jinghata b'ligi il-gurisdizzjoni esklussiva sabiex jiddeciedi kazijiet specifici, bl-esklussjoni tal-Qrati ordinarji, l-istessQrati ordinarji xorta huma kompetenti biex jissindakaw l-operat tal-istess Tribunal u s-sentenzi tieghu "pero' limitatament ghal tlett kategoriji ta' difetti - (a) eccess ta' gurisdizzjoni, (b) nonosservanza ta' l-istess ligi kostitwita; u finalment (c) non-osservanza ta' xi wiehed mill-principjifondamentali tal-gustizzja".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info