Referenza: 75/2010/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
08/10/2012
Qorti
CONSTITUTIONAL
Ġudikatura
CARUANA DEMAJO GIANNINO, CUSCHIERI NOEL, ZAMMIT MC KEON JOSEPH
Partijiet
MUSCAT CHARLES STEVEN vs AVUKAT GENERALI
ECLI
ECLI:MT:KOS:2012:76667
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Fil-Qosor
Illi l-akkuzat ghandu d-dritt li jigi mgharraf bil-jedd tieghu li jibqa sieket u f'dan il-kaz l-attur kien mgharraf bil-jedd tieghu li jibqa' sieket u ma jwegibx. Din l-ghazla seta' jaghmilha bla konsegwenzi ta' xejn u ghalhekk ghamilha b'libertà shiha. Ma hemm ebda xiehda u lanqas allegazzjoni likien mhedded jew imqarraq b'weghdiet ta' xi vantagg. Din il-libertà fl-ghazla jekk iwegibx jew letaghti garanzija kontra kull pregudizzju minhabba awto-inkriminazzjoni.

Inoltre l-attur kienragel matur li gà kien qieghed jiskonta sentenza fil-facilità korrettiva meta kien interrogat: l-istqarrija kontestata ghamilha minghajr assistenza ta' avukat fis-7 ta' Awissu 2002 izda kien ilu l-habs mill-1994. Kellu esperjenza ta' interrogazzjoni mill-pulizija u ma kienx xi minorenni jew ibatiminn xi forma ohra ta' vulnerabilità hekk li facilment ikun intimidit bl-ambjent fejn issir l-interrogazzjoni. Illi ghalhekk it-talba giet michuda meta il-Qorti qieset ukoll illi l-attur kien ghad irid ighaddi mill-process penali bil-garanziji procedurali kollha li dan jaghti u fejn jingiebu l-provikollha, u mhux biss l-istqarrija tal-akkuzat; illi matul dan il-process l-attur kien sejjer ikollul-ghajnuna ta' avukat; u illi l-imhallef togat kien sejjer iwissi lill-gurati bil-perikolu illi joqoghdu biss fuq l-istqarrija meta jiddeciedu dwar htija, bla ma jqisu wkoll il-provi l-ohra, u illi l-imhallef sahansitra jista' jwissi lill-gurati biex jiskartaw l-istqarrija jekk tingieb xiehda li l-istqarrija ttiehdet bi vjolenza, b'qerq jew b'tehdid.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni