Reference: 396/2011

Judgement Details


Date
17/09/2012
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MALLIA MICHAEL
Parties
IL-PULIZIJA vs GALEA JOSEPH
ECLI
ECLI:MT:AKI:2012:76269
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET TAL-ANNIMALI
Summary
Dan il-kaz jirrigwarda mohqrija ta'annimali. Il-Qorti tal-Appell Kriminali kkonfermat sentenza ta' prigunerija effettiva in vista tal-fatt li l-annimali wkoll ghandhom id-drittijiet taghhom u bazikament dawn huma maqsuma f'hames taqsimiet:

1. Li jigu mehlusa mill-guh, il-ghatx billi jkun hemm access ghall-ilma tax-xorb potabli u dieta biex tassigura s-sahha ta' l-annimal.
2. Li ma jkunux soggetti ghal dizagi u skonfort billi jigi provdut ambjent siewi nkluz lquh mill-elementi u postfejn jistghu jistriehu.
3. Li ma jkunux soggetti ghall-ugieh, feriti u mard bi prevenzjoni u trattament veterinarju fejn mehtieg.
4. Li jkunu jistghu jghixu l-hajja normali taghhom billi jigi provdut spazju, facilitajiet adekwati u jkunu esposti ghal annimali ohra ta' l-ispeci taghhom.
5.Li jkunu hielsa mill-biza' u piena billi jkunu assigurati kundizzjonijiet u trattament illi jevitawtbatija.

Il-konsegwenza ta' dawn id-drittijiet mhuwiex li l-bniedem jista' juza u jiddisponimill-annimali kif irid u kif joghgbu izda ghandu r-responsabilta li jassigura li dawn id-drittijietjigu mharsa.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info