Reference: 1628/1999/1

Judgement Details


Date
19/10/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
VALENZIA GEOFFREY
Parties
BONGAILAS ANNUNZIATA SIVE NANCY vs BONGAILAS JOSEPH
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ZWIEG, EFFETTI WARA SENTENZA LI TIPPRONUNZJA N-NULLITA` - ZWIEG, META SENTENZA TAS-SACRA ROTA SSIR RES JUDICATA
Summary
Meta zwieg ikun dikjarat null, l-effetti ta' zwieg validu ghandhom jitqiesu li kienu jezistu favuril-mizzewgin, fosthom l-obbligu tal-manteniment. Dana sakemm is- sentenza ta' nullita' tkun saret res judicata u meta l-mizzewgin ikunu zzewgu in bona fide. Fil-kaz li wiehed biss mill-mizzewgin hu inbona fede, min mir-ragel jew il-mara jkun responsabbli ghan-nullita' taz-zwieg, ikun obbligat ihallas manteniment lill-parti l-ohra li tkun in bona fede ghal perjodu ta' hames snin, liema obbligu jispicca jekk il-parti in bona fede tizzewweg matul dak iz-zmien.

Sentenza ssir res judicata meta dina tista' tigi reza ezegwibbli mill-parti. Sentenza ta` annullament tas-Sacra Rota mhiex ezegwibbli awtomatikament, imma trid tigi registrata mal-Qorti ta' l-Appell.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info