Reference: 1828/1997/1

Judgement Details


Date
15/10/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
VALENZIA GEOFFREY
Parties
TESTAFERRATA DE NOTO MARTIN ET vs CASSAR DESAIN ANTHONY ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
RES JUDICATA, EADEM RES - RES JUDICATA, LIGI PROMULGATA WARA L-GUDIKAT
Summary
Biex jista' jigi nvokat il-gudikat hemm bzonn inter alia l-identita' ta' l-oggett, imma din l-identita' ma hemmx bzonn li tkun assoluta basta jkun hemm l-identita' fuq il-punt kontrovers jew l-oggetttat-tieni citazzjoni jidhol bhala parti integrali ta' l-oggett aktar ampju dedott fl-ewwel citazzjoni.

Hemm lok ghall-eccezzjoni tal-gudikat anki meta l-mertu tal-kawza ghalkemm distint minn dak ta' qabel, jifforma parti mill-istess haga, jekk il-punt kontrovers ikun l-istess.

Dwar l-identita' tal-haga mitluba, bhala wiehed mir-rekwiziti tal-gudikat, hu ammess li mhux necessarju illil-identita' tkun assoluta u materjali, imma tibbasta l-identita' guridika cioe' jekk il-kwistjoni sollevata fit-tieni citazzjoni gietx deciza jew le fil-gudikat precedenti jew jekk dik is-sentenza hallitx dak il-punt impregudikat.

L-eccezzjoni tal-gudikat ma tisax tigi milqugha jekk il-pretensjoni li tigi dedotta bit-tieni citazzjoni tkun bazata fuq ligi promulgata wara l-ghoti tad-decizjoni li fuqha tkunu ibbazata l-eccezzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info