Reference: 939/1998/1

Judgement Details


Date
01/03/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA DEMAJO GIANNINO
Parties
FORMOSA & CAMILLERI LIMITED NOE vs SEA MALTA COMPANY LIMITED ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
IMGHAX, IN LIQUIDANDIS NON FIT MORA - IMGHAX, LIKWIDAZZJONI GUDIZZJARJA TA` TALBA GHALL-HLAS - IMGHAX, POSSIBILITA` LI JIDDEKORRI FUQ AMMONT MHUX LIKWIDAT
Summary
Min jikkontesta talba ghalkemm jahti ghall-hsara, u ghalhekk izomm f'idejh sakemm iddum il-kawza flus li jmissu lil haddiehor, ghandu jkun stmat ahjar minn min jistqarr il-htija tieghu u jhallas mill-ewwel. Min jiehu r-riskju li jikkontesta kawza, u ghalhekk itawwal iz-zmien tal-hlas, ghandu jwiegeb ghall-konsegwenzi kollha tad-dewmien.

Anki meta ssir talba ghall-hlas ta` danni mhux determinati xorta wahda konvenut li jikkontesta t-talba una volta li ssir il-likwidazzjoni jista` jigi kkundannat ihallas l-imghax retrospettivament jigifieri mid-data tan-notifika tac-citazzjoni sal jum tal-hlas effettiv.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info