Reference: 749/2000/1

Judgement Details


Date
07/03/2002
Court
CIVIL FIRST HALL (CONSTITUTIONAL JURISDICTION)
Judiciary
ARRIGO NOEL V.
Parties
BEZZINA EMANUEL U RITA vs CHAIRMAN AWTORITA' TA' L-IPPJANNAR NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, NON EZAWRIMENT TA` RIMEDJI ORDINARJI - KWISTJONIJIET TA` IPPJANAR TAL-IZVILUPP
Summary
L-organi gjudizzjarji u kawzi gjudizzjarji kollha kienu fid-dover ii jinterpretaw u japplikaw il-ligi, fosthom l-Att dwar l-Ippjanar ta` l-Izvilupp, fid-dawl ta' l-assjem tad-dritt Malti, li certamentjinkludi wkoll ir-rispett ghad-drittijiet fondamentali, u dana sa fejn dan kien konsentit lilhom lijaghmlu fil-parametri tal-ligi ligi li huma jkunu qeghdin jinterpretaw.

Ghalhekk allegazzjoni ta` diskriminazzjoni f`materja ta` ippjanar ghandha qabel xejn tigi indirizzata taht il-procedurikontemplati fl-Att dwar l-Ippjanar tal-Izvilupp. Ir-rimedju kostituzzjonali ghandu jigi utilizzat wara dan ir-rimedju ordinarju.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info